Postbariatriskkirurgi

Förminskning av bröst

Övervikt är idag ett stort problem världen över på både individuellnivå och samhällsnivå.
Mer än hälften av patienterna som har genomgått större viktminskning både med hjälp av diet och/eller motion samt via andra kirurgiska ingrepp söker idag korrigering för de överflödiga vävnaderna som uppstår över hela kroppen efter en sådan viktminskning. Problem som ofta uppstår efter större viktminskning och som stör individen är eksem i hudveck, sår, urininkontinens, svårighet att hitta passande kläder och diverse psykiska störningar som isolering och exponering från omgivningen och samhället.

De flesta postbariatriska operationer som utförs idag kräver narkos dels för att operationerna är mer omfattade och att många önskar också kombinationsbehandlingar. Oavsett vilken procedur som utförs är det av vikt att använda någon form av kompressionsbehandling i minst 1 – 2 månader efter operationen.

Under din konsultation kommer du tillsammans med din plastikkirurg noggrant gå igenom vilket eller vilka ingrepp som du önskar och dina förutsättningar för dina önskemål för att därefter skräddarsy de behandlingar som passar just dig.

Operationstid: 60 – 120 minuter
Bedövning: narkos
Pris: beroende på ingreppets omfattning
Tillbaka till arbete: 1 – 3 veckor
Delbetalning: Fr

Ring: 08-533 300 11

Email: info@operakliniken.se

Därför bör du välja oss
Våra plastikkirurger vid Operakliniken Plastikkirurgi är samtliga utbildade och certifierade specialister inom plastikkirurgi med gedigen bakgrund inom både rekonstruktiv och estetisk plastikkirurgi. Våra plastikkirurger har sin grundutbildning samt specialistutbildning i plastikkirurgi från Sverige. De har besökt, arbetat och regelbundet besöker andra plastikkirurgiska kliniker nationellt och internationellt. De reser kontinuerligt på internationella kongresser och kurser för att ständigt hålla sig uppdaterade gällande de aktuella och senaste teknikerna för att kunna erbjuda våra patienter behandling i världsklass.

Våra plastikkirurger är alla medlemmar i Svensk Plastikkirurgisk Förening, Nordisk Plastikkirurgisk Förening, The European Academy of Facial Plastic Surgery (EAFPS), Swedish Society for Reconstructive Microsurgery, European Federation of Societies for Microsurgery (EFSM) samt International Confederation of Plastic Surgery Societies (ICOPLAST).

Hos oss är bröstförminskning ett vanligt förfarande och vi vet att alla våra patienter är unika och därmed vet vi vikten av ett skräddarsydd och individanpassad behandling. För oss är nyckeln till ett lyckat resultat alltid naturlig och omärkbar för omgivningen. Bara du som patient ska veta att ett ingrepp genomförts. Hos oss kan du känna dig trygg och säker att samtliga i vår personal kommer att göra sitt yttersta från den första kontakten med kliniken och så länge du önskar så att du blir nöjd med våra insatser.

Vi är alltid tillgängliga för alla våra patienter oavsett om det handlar om en akut situation eller om det gäller frågor av enklare karaktär. Vi ställer mycket höga krav på oss själva som behandlare men även på vår medicinska utrustning och instrument från ledande leverantörer av högsta kvalitet. Därför kan vi på Operakliniken Plastikkirurgi stolt erbjuda dig den största och mest moderna plastikkirurgiska kliniken i Örebro med filial i Stockholm med gedigen kunskapsbas och därmed trygghet för dig.

Varför bröstförminskning

Orsaken till tunga och hängande bröst är av diverse slag såsom ärftlighet men även av externa faktorer som större viktvariationer, graviditet och amning. Med en bröstförminskningsoperation förbättras och anpassas bystens storlek till andra delar av kroppen så att man upplever en bättre symmetri och harmoni. Med detta ingrepp underlättas den fysiska aktiviteten både på fritiden och på arbetet. Forskning har kunnat visa att de fysiska besvär med smärta som många kvinnor med stor byst upplever förbättras avsevärt med en bröstförminskningsoperation. Det kan också vara mentalt belastande att ha stora, tunga och hängande bröst.

Vi på Operakliniken Plastikkirurgi vet att alla våra patienter är unika och därmed tittar vi alltid på helheten oavsett vilket ingrepp som planeras och skräddarsyr våra behandlingar efter patientens önskemål och förutsättningar för att kunna leverera ett naturligt resultat. De tekniker vi använder varierar mycket beroende på bystens storlek och form och hur mycket förminskning önskas.

Viktigt är dock att vara medveten om att det alltid kommer att finnas ärr efter en sådan operation men att ärren med tiden kommer att blekna av och vara omärkbara efter en god läkningsprocess. Den asymmetri som i de flesta fall föreligger före operationen kommer att korrigeras.

Din konsultation
När du väl har bestämt dig att genomgå din operation är det av vikt att du också funderar på vilket resultat du vill uppnå. Vi ser helst att du innan din konsultation har sökt lite själv på nätet eller andra informationsforum gällande den operation du vill genomgå för att vara så uppdaterad som möjligt när du väl kommer till oss. Självfallet är du också välkommen att besöka oss för att få den initiala informationen kring din operation. Boka gärna en tid till en av våra plastikkirurger som alla har gedigen erfarenhet och kunskap inom området. För oss är det viktigt att du upplever att du tas på ett seriöst sätt och att du känner att den personliga kemin mellan dig och din plastikkirurg uppfattas som positiv. Du är välkommen att ta med dig en vän eller familjemedlem på din konsultation.

Vi lägger stor vikt vid att din konsultation hos oss upplevs som informativ, konstruktiv och trevlig. Om du trots allt efter din konsultation hos oss och samtal med berörd personal fortfarande upplever att du är osäker att genomgå operationen rekommenderar vi att du inte fortlöper med processen och istället väntar med din operation.

På Operakliniken Plastikkirurgi är det av största vikt att du känner att du blir lyssnad på och att du tas på ett seriöst sätt samt att du får svar på alla dina funderingar. Vi har alla olika önskningar och motiv för en operation.

Vid ditt första möte på kliniken lyssnar vi på alla dina önskemål och förväntningar som du ställer på oss och vi kommer att göra vårt yttersta för att svara på dina frågor på ett adekvat och förståeligt sätt. Du kommer noggrant att få information om vad just ditt ingrepp innebär, förväntade resultat, potentiella komplikationer, kostnaden för din operation och tillsammans kommer vi fram till en passande tid för din operation. Innan din konsultation fyller du i ett frågeformulär om ditt hälsotillstånd, tidigare sjukdomar och operationer, läkemedel etc.

Du får också praktisk information om din operation och hur du på bästa sätt förbereder dig inför operationen och därefter.

Efter ditt samtal mellan dig och din plastikkirurg under konsultationen tittar ni tillsammans på dina förutsättningar inför din operation. En mängd olika val av metoder görs därefter som ska leda till en skräddarsydd och optimalt resultat som du eftersträvar. Du och din plastikkirurg kommer genomgående att diskutera bland annat placering av snitt och eventuella risker med din operation och de förväntade resultaten.

I vissa fall där våra plastikkirurger bedömer det indicerad, framförallt hos vuxna kvinnor samt kvinnor med ärftlighet med risk för bröstcancer, rekommenderar vi att du genomgår mammografi- och/eller ultraljudsundersökning före din operation.

Snittföring
Vi på Operakliniken Plastikkirurgi är mycket måna om snittföringen under operationen och ställer höga krav på oss själva så att dina ärr blir så omärkbara som möjligt efter läkningsprocessen.
Självfallet tar vi också hänsyn till dina önskemål och förutsättningar gällande var snitten ska läggas.

Vid mindre bröstförminskning placeras snitten endast kring vårtgården. Om detta inte bedöms vara tillräcklig för att uppnå det önskade resultatet förlängs detta snitt rakt ned från nedre delen av vårtgården till det naturliga bröstvecket. Vid större förminskningar behöver detta snitt ytterligare förlängas med en kort horisontellt snitt i själva bröstvecket under brösten.

Det är viktigt att vara väl införstådd med att ärren aldrig helt försvinner men att de bleknar av med tiden. En fullständig läkning tar ca 12 månader och den tiden får man räkna med innan det slutliga resultatet framhävs. För att få det bästa resultatet av ärren rekommenderar vi att du tejpar ärren i 3 – 6 månader efter din operation.

Vad ingår i priset
Det pris du betalar för din operation inkluderar:

• Din operation.
• Narkos och bedövningsmedel.
• Kompressionskläder.
• Den vård du behöver för din operation såsom bemannad avdelning och personlig vård med mat och tilltugg.
• Alla nödvändiga kontroller efter din operation.
• Tillgång till din plastikkirurg 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan.

Den prisvariation som förekommer vid ingreppet beror på ett antal faktorer som operationens omfattning, operationstiden och om du väljer att genomgå andra kombinationsbehandlingar. Under din konsultation får du prisförslag för din skräddarsydda behandling.

Bokat tid

Fyll i formuläret för att boka tid hos oss för konsultatoin. Dr Chris tar emot dig på kliniken för konsultation och rådgivning inför ingrepp som önskas.

11 + 5 =

Operakliniken
Öppet

Mån-Fre: 10-18
Sön: 10-14

Tel:

08-533 300 11

Besöksadress:

Vasagatan 48
Stockholm

Skriv upp dig till vårt nyhetsbrev

Gå med vårt Nyhetsbrev för att få del av erbjudanden!

Du finns med i Nyhetsbrevet!